Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme 2022

2021 Yılı Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mezun Portaldaki Mezun Sayısı Toplam Mezun Sayısı %
Mezun takip sistemindeki mezunların oranı 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olup mezun takip sistemine kayıtlı olanların, mezkûr eğitim ve öğretim yılı sonunda mezun olanların sayısına oranı 633 685 92%
Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci
ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet
sayısı
2021 yılında kariyer merkezi tarafından öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen fuar, sempozyum, kurs, seminer, söyleşi vb. faaliyetlerin sayısı 3
Katılınan Kariyer Fuarı 0
Kariyer rehberliği veya kariyer danışmanlığı oturum sayısı 0
Üniversite bünyesinde yapılan seminer, çalıştay, söyleyişi, panel vd. 37
Dış paydaş ile yaratılan iş ve staj sayısı 25
TR