Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Risk Formları (Ek-5, Ek-9)

2022 yılına ait risk oylama ve risk tespit formları ektedir.

Risk Tespit Formları

 

TR