Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Sektördeki kilit paydaşların desteği ve iş birliği ile bölgesinde ve ülke genelinde, öğrenci ve mezunlarına yenilikçi, kaliteli ve günün gereklerine uygun kariyer rehberliği hizmetlerini topluca sunan lider ve örnek olan bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Öğrenci ve mezunlarını günümüz koşullarını gözeterek ve ileride değişmesi öngörülebilen insan kaynağı ihtiyacına yönelik olarak hazırlayan, onların kariyer planlarını doğru yapabilmeleri için gerekli olan nitelikleri kazanmalarını konunda eğiten ve yol gösteren bir kurum olmak birinci misyonumuzdur. Bunun yanında öğrenci ve mezunlarının iş hayatına atılmaları için gereken koşulların yaratılması, staj ve iş olanaklarının arttırılması için faaliyetler planlanması ve iş hayatındaki kilit firmalar ile bağlantı kurulmasına ön ayak olunması diğer öncelikli misyonlarımızdır.

TR