Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

MTÜ KAMER RİSK ANALİZİ

Risk Analiz Tablosu

RİSK ve KONTROL – İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri
Fiziksel Koşullar 
Merkezin kendine ait bir binasının veya ofisinin olmaması nedeni ile itibar kaybetmesi. Merkezin öğrenci ve mezun gözünde itibarının artmaması nedeni ile verimlilik kaybı. Bu riskin giderilmesi adına üst yönetim ile görüşülmesi ve çözüm yollarının tespiti.
Yeterli bilgisayar kaynağı için
bütçeden ödenek tahsil
edilememesi.
Merkeze ait bir bilgisayar ve telefon sisteminin sağlıklı olarak kurulması. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli çözüm yolları üretilmesi.
İnsan Kaynakları 
Yeterli insan kaynağına sahip olunmaması nedeni ile işlerin zamanında yetiştirilememesi. Merkezin verimliliğin artması adına tüm eksik istihdamın sağlanması. Personel Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılarak gerekli eksikliğin giderilmesi.
Etkinlik ve Danışmanlık Faaliyetleri
Öğrenci ve mezunların belirtilen danışmanlık hizmeti sürecine katılımlarının sağlanamaması. İlgililerin ilgisizliği, bilgi eksikliği nedeni ile sürece dahil olmaması. Sosyal Medya aracılığı ve gönüllü öğrenciler ile gerekli ilginin yaratılmasının sağlanması, duyuru ve tanıtımlara daha çok yer verilmesi, mezun sohbetleri ve başarı hikayelerine ver verilmesi.
Etkinlikler için bütçeden yeterli
ödenek tahsil edilememesi.
Bütçenin yetersiz olması. Sponsorluk ve mezun öğrencilerin maddi destekleri ile bütçe desteklenmeye çalışılacaktır.
İletişim kurulan mezunlar
tarafından yeterli katılımın
olmaması.
Mezunların, okul sonrası katılım isteksizliği. Mezun Kart ve promosyon imkanları ile mezunların ilgisi arttırılmaya çalışılacaktır.
TR