Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

  08.10.2019 tarih ve 2019/18-2 sayılı Senato kararımız ile Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kuruluş yönergesi kabul edilmiştir. Bu yönerge ile merkezimizin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak, b) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme yapmak, c) Üniversitenin öğrencilerini profesyonel yaşama hazırlayarak ülkemizin insan kaynakları potansiyeline ve performansına katkıda bulunmak, ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak, d) Üniversitenin öğrencilerine ve/veya mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarını ve/veya alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak eğitimleri, gerektiğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak vermek, e) Üniversitenin mezunlarının kariyer gelişimleri konusunda izleme çalışmaları yapmak, f) Üniversitenin öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak ve öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmalarını sağlamak, g) Üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek

TR